Duidelijk.nl maakt effectieve animaties en films

Duidelijk.nl is een communicatiebedrijf in Friesland. We hebben een hele heldere missie: duidelijker communiceren met animatie en film. We helpen je om je boodschap effectief over te brengen op de doelgroep.

Offerte aanvragenOf plan een afspraak

We zijn ervan overtuigd dat animaties en films het perfecte middel zijn voor communicatie in deze tijd. Communicatie vindt overwegend online plaats en het publiek heeft een steeds kortere aandachtsspanne. Het is een uitdaging om met dat gegeven je boodschap effectief over te brengen. Wij gaan die uitdaging graag aan.

Juist om die reden hebben we onze naam gewijzigd. Duidelijk.nl is namelijk de nieuwe naam voor Feenstra Media Groep. Een bedrijf met ruim 20 jaar ervaring in professionele media en communicatie. Onder die naam produceerden we in eerste instantie alleen films. Later kwamen daar ook animatie en online content bij. Omdat we merkten dat de mediaconsumptie zich verplaatste van voornamelijk offline naar voornamelijk online besloten we ons daarop aan te passen.

Daarom zijn we ons gaan richten op effectieve online communicatie. Daar paste ook een nieuwe naam bij. Een naam die onze missie uitstraalt, maar ook benadrukt dat we inzetten op online communicatie. Zo ontstond de naam duidelijk.nl.

Met animaties en films helpen we je je doelgroep effectief te bereiken.

Bekijk onze producten

“Ondanks de strakke en korte deadline is Duidelijk.nl steeds kritisch en pro-actief mee blijven denken en hebben ze de verhaallijn verrijkt met veel goede en leuke details.”

— Jet Nederveen, Marketing manager OrangeGas